آموزش هنر پتینه کاری
مدیریت دوره ها

آموزش هنر پتینه کاری

آموزش هنر پتینیه کاری روی پلی استر
مربی : زینب درخشان
16 قسمت شامل (آموزش تکنیک ایتالیایی، افکت برنز، افکت شاپان شور، افکت سنگ و ...)