آموزش دوخت مانتو عبایی
مدیریت دوره ها

آموزش دوخت مانتو عبایی

این آموزش شامل 4 ویدیوی آموزشی می باشد.

آموزش دوخت پالتو پاییزه
مدیریت دوره ها

آموزش دوخت پالتو پاییزه

این آموزش شامل 5 ویدیوی آموزش میباشد

آموزش انواع دوخت های کاربردی
مدیریت دوره ها

آموزش انواع دوخت های کاربردی

آموزش دوخت های کاربردی در خیاطی 
(قسمت 22 الی 24 آموزش خیاطی به طور یک درس جداگانه ثبت شده است )
شامل 4 ویدیوی آموزشی

آموزش خیاطی
مدیریت دوره ها

آموزش خیاطی

آموزش خیاطی 

شامل ویدیوهای آموزش (چادر، شلوار راحتی، شومیز، دامن پایه و...)